Administrare Imobile București sector 5 și Bragadiru

Administrare Imobile București Sector 5 și orașul Bragadiru

14 lei luna/apartament discutabil în funcție de numărul de apartamente.
Bonus: prima lună de administrare este Gratuită.
Înființare asociatie de proprietari: 200 lei
Asigurăm suport curățenie la cerere.

City PNG

Servicii administrare imobile

Servicii de administrare complete (Contabilitate + Casierie + Tehnic)

Întocmirea listelor de plată în conformitate cu prevederile legale

Plata facturilor către furnizorii de utilități și prestatorii de servicii (electricitate, apă, gaze, salubritate, TV cablu etc)

Depunerea declarațiilor fiscale pentru angajați, necesare la Administraţia financiară de care aparține asociația.

Încasarea cotelor de întreținere aferente fiecărei unități locative

Distribuirea formularelor tipizate specifice activității administrative

Întocmirea Registrului de casă precum și a altor documente de încasare și plată în numerar

Realizarea și actualizarea Registrelor de Evidenta Fond Rulment și Fond Reparatii în conformitate cu prevedereile legii

Monitorizarea si actualizarea modificărilor ce vor surveni în cadrul legislației în vigoare.

Preluarea sesizărilor venite din partea proprietarilor

Activitati de verificare periodică a stării subsolului

img1

ADMINISTRARE IMOBILE

Prin administrarea a unui imobil reușim să reducem cheltuielile asociaţiei de proprietari, să găsim soluții pentru problemele apărute, să urmărim eficient furnizorii de servicii astfel încât serviciile lor să se ridice la nivelul de calitate negociat în contract și creșterea veniturilor obținute din închirierea imobilului, activitati de verificare periodică a stării subsolului, interior casa scării, alei pietonale, spații verzi și parcare, asigurarea suportului tehnic ce implică toate activitățile legate de întreținere, reparații și curățenie.

ADMINISTRARE BLOCURI

Asociaţiile de Proprietari caută un cost redus și doar serviciile strict necesare, de o calitate cat mai buna. Noi, cei de la EXPERIENCE ECOENERGY reușim să obținem acest lucru printr-o comunicare bună cu proprietarii, membrii Comitetului Executiv, și Președintele, pentru o buna administrare a imobilului și cunoaștere în detaliu a problemelor cu care se confrunta asociația.

Documente
utile

Aici puteți găsi documentele utile în desfășurarea activității unei asociații de proprietari (acte, formulare și alte tipuri de documente). Vizitând această secțiune veți putea vizualiza, descarca și printa documentul de care aveți nevoie. De asemenea, vom face tot posibilul să actualizam în timp real informațiile imediat ce acestea suferă modificări.

Informații utile

Punem la dispoziția dumneavoastră întrebările cu care ne întâlnim frecvent. Fie că vă interesează aspecte legate de administrarea unui imobil sau bloc, sau pur și simplu vreți să înțelegeți activitatea noastră, vizitați această secțiune pentru a găsi răspunsurile dorite.

  Avantaje:
– Se poate face și plata serviciilor de administrare și online cu cardul, suport tehnic.
– Asigurăm suport tehnic ce înglobează activități de întreținere și mici reparații.
– Oferim oferte și soluții la întreținere și reparații spații comune și urmărim graficul de desfășurare al acestora.
– Supraveghem îndeplinirea obligațiilor personalului angajat conform obligațiilor din contracte referitor la curățenie, evacuarea gunoiului menajer, curățenie și întreținere spații verzi și alei, parcări. În cazul existenței unor nereguli se va sesiza comitetul executiv cu implicarea președintelui asociației de proprietari.

Tarife

Tarifele noastre sunt de bun simt și cuprind o ofertă unică : Administrare: Financiară+Contabilă+Tehnică =14lei/lună/apartament.
Tarifele se referă la imobile cu minim 50 de apartamente iar pentru imobile cu număr de 100 de apartamente prețul se stabilește de comun acord.

Utile

Documentare detaliată casierie

Serviciul de casierie oferă locatarilor și asociațiilor de locatari transparență în operațiunile de încasare a cotelor de Întreținere și plata furnizorilor de utilități și depunerea imediata in contul asociației a sumelor încasate.

Suport juridic

– Oferim reprezentanță și asistență juridică în fața autorităților și instanțelor judecătorești pentru orice problemă ce implică un aspect juridic.
– Oferim reprezentare și asistență în fața autorităților și instantelor.
– Acționare în instanță restanțieri și recuperare cote întreținere, penalități și restanțe întreținere..
– Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții,furnizorii / prestatorii de servicii etc..
– Avocat asociații de proprietari. Eficiență. Competență. Rezultate favorabile.
– Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației

Infintare Asociatie de Proprietari

– 200lei cu toate cheltuielile incluse

architecture

De ce să fim alegerea pentru administrarea imobilului dvs?

Serviciile noastre de administrare imobil sunt adaptate nevoilor dumneavoastra ca si proprietari cu scopul de a asigura un confort civilizat,un mod transparent de prezentare a cheltuielilor către diverși prestatori,cât și o comunicare eficientă între asociația de locatari si personalul administrativ si tehnic.

Decizia finală aparține conducerii asociației de locatari astfel încât totul să aibă ca rezultat obținerea de servicii de calitate si eficienta maximă.
Asigurăm deschidere si accesul la documentele colaborării cu instituțiile bancare si tertii prestatori de servicii(energie electrica,apă-canal,colectarea gunoiului menajer,curățenie,intervenții reparații,deszapezire,etc).

Asigurăm o suportabilitate financiară a locatarilor în executarea lucrărilor de investiții și reparații.
Colaborarea si comunicarea eficientă cu un parteneriat adecvat,corect si transparent sunt principiile activității noastre

Transparență

Transparenta serviciilor prestate, fluxul documentelor prin comunicare deschisă și accesul permanent la datele folosite se fac cu participarea ambelor părți implicate în procesul de administrare a imobilului.

Costuri minime

Practicam tarife cu costuri minime adaptate condițiilor specifice fiecărei asociații în parte si stabilim împreună toate cheltuielile materiale.

Date de contact

Formular de contact

Call Now Button